Integritets- & Cookiepolicy

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Nedan får du information om hur dina personuppgifter behandlas av Håkans Bil i Forshaga Aktiebolag, 556401-1806, BOX 58, 667 21 Forshaga.

Telefon: 054-87 49 49
E-post: info@hakansbilar.se

Vi värnar om din integritet samt din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna policy kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte när du som privatperson, eller det företag du representerar köper en bil av oss.

När sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter när du kontaktar oss för köp av en bil, intresseanmälan eller övrig affärsmässig relation.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter vi behandlar är uppgifter som du själv lämnat eller som vi hämtat in från tredje part. Detta kan vara uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer samt personnummer.

För vilka ändamål behandlar ni mina personuppgifter?

För att kunna fullfölja vårt affärsmässiga avtal gällande köp eller försäljning av bil.

Hur länge sparas uppgifterna?

Insamling av personuppgifter är nödvändiga för att fullfölja det avtal vi slutit med dig, t.ex vid köp av bil/inbyte av bil eller sammanställning av offert.

Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund eller så länge gällande lag kräver detta gällande bokföring och skattelagstiftning.

Vilka delar vi dina data med?

Dina personuppgifter kommer behandlas av oss, men kan komma att delas med tredje part vid behov. Det handlar då om andra aktörer som bilverkstad, däckverkstad, lackverkstad, Transportstyrelsen, försäkringsbolag eller finansbolag vid bilfinans.

Vilka rättigheter har du över dina personuppgifter?

Rätt till information

Du kan begära att ut de personuppgifter som behandlats om dig.

Rätt till rättelse

Du kan få din information rättad om du anser den vara felaktig.

Rätt till radering

Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får dock inte radera uppgifter som krävs för lagstadgade ändamål eller för att fullfölja vårt avtal.

Dataportabilitet

Du har rätt att få kopior på dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit.

Ta tillbaka samtycke

Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information när som helst. Kontakta oss via e-post om du vill göra detta.

Klagomål

Du kan lämna ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur vi skyddar din information

Håkans Bilar i Forshaga Aktiebolag vidar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.

Vilka procedurer har vi för dataläckor?

Vid misstanke om att personuppgifter har läckt skall det utan fördröjning, upprättas en anmälan om personuppgiftsincident till tillämplig tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina personuppgifter eller behandling av dessa kan du göra detta genom att kontakta oss via telefon, e-post eller per post. Våra kontaktuppgifter finner du längst upp i denna integritetspolicy.

Cookiepolicy

Cookies

Denna webbplats (hakansbilar.se) använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Du kan själv välja vilka cookies som du vill ska lagras på din dator. Icke valbara cookies på denna webbplats som krävs för funktionalitet kommer från Bytbil.com.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Delar av denna webbplats (hakansbilar.se) kan innehålla inbäddat innehåll från t.ex. bytbil.com. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi använder oss av Google Analytics, ett analysverktyg för webbtrafik från Google Inc. Denna använder vi för att utvärdera trafiken och förbättra vår webbplats.

Detta innebär att vi kan sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen. Vi använder oss av en anonymiseringstjänst från Google Inc. Som gör att dina sista siffror i IP-adressen maskas. I korthet innebär det att de sista siffrorna i din IP-adress blir dolda innan statistiken skickas vidare till Google. Det är alltså inte möjligt att koppla rapporter över ditt beteende till en fysisk person.

Insamlade data till Google Analytics lagras i 14 månader, och kasseras därefter.

Mer information om Google dataskyddsbestämmelser kan du läsa här: Googles sekretesspolicy

Du har möjlighet att välja bort insamlande av data till Google Analytics genom att kryssa ur rutan ”Statistik” när du först besöker vår hemsida.